Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Exkurze ČSO do Poodří 2017

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskutečnila naše první letošní tuzemská exkurze. Navštívili jsme nivu řeky Odry v CHKO Poodří, charakteristickou přirozeně meandrujícím tokem řeky, soustavou starých ramen a tůní s kolísavou vodní hladinou, lužními lesy, velkou výměrou aluviálních luk a s několika rybničními soustavami. Součástí programu byla i návštěva Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Druhý den jsme se vydali na Ostravsko za ptáky na mokřady vzniklé nebo výrazně ovlivněné těžbou uhlí.


Ubytováni jsme byli přímo v srdci CHKO Poodří, na zámku v obci Bartošovice.Naší první zastávkou byl Dům přírody Poodří sídlící v Bartošovicích.Součástí domu přírody je i záchranná a rehabilitační stanice. Navštívili jsme venkovní expozice živých zvířat s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Zde samec vzácné poštolky rudonohé.Čáp černý si spokojeně lovil ryby v jezírku a nám vůbec nevěnoval pozornost. Později odpoledne se nám ve volné krajině podařilo pozorovat 15 přeletujících čápů bílých i jednoho čápa černého.Po návštěvě Domu přírody Poodří jsme vyrazili do terénu. Naším prvním průvodcem byl místní znalec, ornitolog RNDr. Karel Pavelka. Jako první jsme navštívili NPR Bartošovický luh. Pozorovali jsme poláky velké, zrzohlávky rudozobé, kopřivky, čírky modré, motáky pochopy a další druhy.Pak jsme se přesunuli do PR Kotvice u Albrechtiček. V lužním lese roste mnoho nádherných starých stromů. Na zemi kvetl i intenzivně voněl česnek medvědí.Rybník Kotvice s kolonií racků chechtavých je jedním z posledních hnízdišť potápky černokrké v ČR. Pozorovali jsme rodinky husí velkých s mláďaty, labutě, volavky popelavé, kormorány a další.Potápka černokrká na hnízdě.Charakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou aluviální neboli zaplavované louky, které zde tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více než 2 300 ha.První den jsme ukončili překvapivým pozorováním 4 jedinců ibise hnědého. Celkově jsme pozorovali téměř 70 druhů ptáků.Ibisi hnědí zblízka.Druhý den byly naší první zastávkou Dolnosušské rybníky v minulosti využívané jako odkaliště po těžbě černého uhlí, dnes významný biotop pro užovku podplamatou. Pozorovali jsme tu pisíky obecné s mláďaty, kachny divoké s mláďaty, zpívající kukačky, rákosníky velké, ozval se i lejsek bělokrký.Na první pohled mrtvá krajina haldy na odkališti Pilňok byla naopak plná života. Hnízdí zde kulíci říční - pozorovali jsme jak hnízdo, tak dospělého jedince se třemi mláďaty, krmící sýkoru koňadru v starém železničním sloupu i pár pochopů zalétajících do nedaleké rákosiny.Volné skalní biotopy určené pro ještěrky a hmyz využívá i bělořit, kterého se nám podařilo i pozorovat. V lese přímo sousedícím s haldou je kolonie volavek popelavých.V neděli byl naším průvodcem p. Zdeněk Polášek.Zajímavou byla ukázka rekultivace banské krajiny na poklesovém jezeře Kozinec. Na umělých ostrůvcích zde hnízdí racci chechtaví i rybáci obecní. Vyvrcholením bylo jistě pozorování kameňáčka pestrého v hnízdním šatě.


Autorem všech fotografií je Roman Mikuš.

Děkujeme všem průvodcům i účastníkům, kteří přispěli do seznamu pozorovaných druhů. Těšíme se na setkání na některé z našich dalších exkurzí.
Katarína Slabeyová


Seznam pozorovaných druhů (99):

Labuť velkáKavka obecná
Husa velkáVrána šedá
Kopřivka obecnáKrkavec velký
Kachna divokáKrálíček ohnivý
Čírka modráMoudivláček lužní
Lžičák pestrýSýkora modřinka
Zrzohlávka rudozobáSýkora koňadra
Polák velkýSkřivan polní
Polák chocholačkaVlaštovka obecná
Morčák velkýJiřička obecná
Bažant obecnýMlynařík dlouhoocasý
Kormorán velkýBudníček menší
Volavka popelaváBudníček větší
Volavka bíláPěnice černohlavá
Čáp bílýPěnice pokřovní
Čáp černýPěnice hnědokřídlá
Ibis hnědýCvrčilka říční
Potápka roháčSedmihlásek hajní
Potápka černokrkáRákosník zpěvný
Potápka maláRákosník obecný
Orel mořskýRákosník velký
Moták pochopBrhlík lesní
Káně lesníStřízlík obecný
Chřástal vodníŠpaček obecný
Lyska černáKos černý
Slípka zelenonoháDrozd kvíčala
Jeřáb popelavýDrozd zpěvný
Kulík říčníDrozd brávník
Čejka chocholatáLejsek šedý
Kamenáček pestrýČervenka obecná
Jespák bojovnýSlavík obecný
Pisík obecnýLejsek bělokrký
Rybák černýRehek domácí
Rybák obecnýRehek zahradní
Racek chechtavýBělořit šedý
Racek bělohlavýVrabec domácí
Holub skalníVrabec polní
Holub doupňákKonipas horský
Holub hřivnáčKonipas luční
Hrdlička zahradníKonipas bílý
Kukačka obecnáPěnkava obecná
Rorýs obecnýDlask tlustozobý
Žluna zelenáHýl rudý
Strakapoud prostředníZvonek zelený
Strakapoud velkýKonopka obecná
Poštolka obecnáStehlík obecný
Žluva hajníZvonohlík zahradní
Ťuhýk obecnýStrnad obecný
Straka obecnáStrnad rákosní
Sojka obecná
08.06.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791